فلپ دوطرفه كشاله ران

فالوپلاستي با استفاده از فلپ دوطرفه كشاله ران توسط دكتر سخايي (Groin flap )

فلپ كشاله ران بنابر دلايلي كه درذيل عرض ميشود از بهترين انواع فالوپلاستي مي باشد:
١.ازنظر ظاهري این عمل فالوپلاستی كاملا قابل قبول ميباشد
٢.اسكار محل برداشت فلپ بخاطر آويزان بودن نسبي ناحيه كشاله ران قابل چشم پوشي ميباشد و براي ترميم محل برداشت فلپ اغلب نياز به برداشتن گِرافت پوستي از جاي ديگر نيست.
٣.طول زمان عمل فالوپلاستي به روش فلپ دو طرفه کشاله ران نسبت به ساير روشها بوضوح كمتراست.
٤.طول و قطر فالوي درست شده خيلي به پنيس )آلت) واقعي نزديكتر است.


مقايسه فالوپلاستي كشاله ران (Groin flap ) با ساير روشها


١.در فلپ ساعد جاي برداشتن فلپ روي ساعد كاملا مشخص ميباشد طوريكه به انTS sign ميگويند. ولي درروش فلپ دوطرفه كشاله ران ( Groin flap ) جاي فلپ بصورت يك خط باريك ديده ميشود شبيه آنچه كه در جراحي فتق كشاله ران ديده ميشود. بعلاوه درروش ساعد نياز به پيوند عروق فلپ به شريان فمورال ميباشد كه با عوارض خاص خود ميتواند همراه باشد از جمله تنگي محل پيوند رگ واحتمال نكروز و از بين رفتن فلاپ. در روش فلپ دوطرفه كشاله ران Groin flap پيوند رگ لازم نيست و احتمال نكروز فلاپ بمراتب كمتر است.
٢.مقايسه با فلپ لاتيسيموس(زير بقل): درروش لاتيسيموس اندازه فلپ اغلب خيلي بزرگ ميباشد بعلاوه حس در فلپ لاتيسيموس ازبين ميرود ولي فلپ دوطرفه كشاله ران Groin flap حس خوبي اغلب دارد و اندازه فلپ واقعي تر و نزديكتر است به نرمال نسبت به لاتيسيموس.
٣.در مقايسه با فلپ جلوي ران مزاياي فلپ دوطرفه كشاله ران Groin flap اين است كه در فلپ جلوي ران اسكار و دفكت وسيع در جلوي ران محل برداشت فلپ ايجاد ميشود و براي پوشاندن محل لازمست از جلو ران سمت مقابل گِرافت پوستي برداشته شود كه درنتيجه اسكار جراحي بزرگ و احتمال زياد كنتراكچر محل زخم در هردو ران ديده ميشود.
٤. زمان عمل در ساير فلاپها خيلي طولاني تر بوده به همين نسبت احتمال عوارض آنها بيشتر است.


بطوركلي هم از نظر زيبايي و ظاهري هم از نظر جاي فلپ و نيز مدت زمان عمل روش فالوپلاستي فلپ دوطرفه كشاله ران در اغلب بيماران روش ارجح ميباشد. نمونه فالوپلاستي با فلپ دوطرفه كشاله ران كه حداقل تا جايكه اطلاع داریم اولين باريست كه درايران انجام ميشود.

دکتر شاهرخ سخائی
دکتر شاهرخ سخائی
بورد تخصصي جراحي كليه، فلوشيپ اندوارولوژي لاپاروسكوپي، فلوشيپ جراحي هاي پلاستيك و ترميمي ادراري تناسلي و تغييرجنسیت