تغییر سایز آلت تناسلی

محدوده طبیعی طول آلت براساس سن

این میزان در یک فرد بالغ 10تا 16.5 سانتیمتر می باشد.

سن اندازه آلت(cm)

نوزاد 0.4 + 3

1-2سالگی 0.8 + 4.7

5-6سالگی 0.9 + 6

10-11سالگی1.1 + 6

بالغین 1.6 + 13.3

جراحی برای افزایش طول آلت

در معمول‌ترین تکنیک این نوع جراحی‌ها رباط‌های متصل کننده آلت به استخوان زهار قطع شده و مقداری پوست به ریشه آلت پیوند زده می‌شود، که افزایش طول آن را امکان‌پذیر می‌سازد. با جراحی می‌توان به طور متوسط 2 سانتی‌متر به طول آلت اضافه کرد. البته در افراد چاق می توان افزایش طول بیشتری را ایجاد کرد.