مصاحبه شبکه خبری راشاتودی با دکتر سخائی

مصاحبه راشاتودی با دکتر سخائی

مصاحبه راشاتودی با دکتر سخائی

مصاحبه شبکه خبری راشاتودی با دکتر شاهرخ سخائی در مورد تغییر جنسیت در ایران

 (Russia Today)

Sex change surgery on the rise in Iran

دکتر شاهرخ سخائی
دکتر شاهرخ سخائی
بورد تخصصي جراحي كليه، فلوشيپ اندوارولوژي لاپاروسكوپي، فلوشيپ جراحي هاي پلاستيك و ترميمي ادراري تناسلي و تغييرجنسیت