فلوشیپ جراحی های پلاستیک و ترمیمی ناحیه تناسلی

بورد تخصصی ارولوژی - فوق تخصص اندوارولوژی-جراحی های فوق تخصصی-جراحی های بسته سنگ کلیه-لاپاروسکوپیک سیستم ادراری

ارتباط با ما:

پروستات-فتق-هیدورسل-واریکوسل

جراحی های تخصصی ارولوژی و دستگاه های ادرای تناسلی

مصاحبه شبکه خبری راشاتودی با دکتر سخائی


مصاحبه شبکه خبری راشاتودی با دکتر شاهرخ سخائی در مورد تغییر جنسیت در ایران